Rakamlarınız varsa siz de varsınız !

Üstyapı Dergisi’nin yeni sayısını sizlere sunuyoruz. Bu sayının önemli konularından biri geçen yılın pazar verileri. Üstyapı ve yarı römork sektörü, Türkiye’nin yüz akı ve gururu bir sektör. Bunun nedeni oluşturduğu ekonomik büyüklük, ürün kalitesi, uluslararası rekabet gücü, ihracatçı yanı, sağladığı istihdam, üretim tesislerinin bölgeler ve şehirlere dağılımı gibi özellikleri. Bu özellikler sektörü güçlendiriyor. 

Özel bir ilgi ve destek görmeden kendini geliştiren bu sektörün gücü ve önemi, henüz diğer sektörler ve kamuoyu tarafından yeteri kadar anlaşılmış değil. Buna karşılık küresel organizasyonlar, sistem ve aksam üreticileri sektörün gelişimine tek tek üreticiler bazında ilgi gösteriyor. Sektörün gelişimine, taleplerine, gücüne uygun iş birlikleri yapıyor, bu doğrultuda organizasyon oluşturuyor ve gerektiğinde Türkiye’ye yatırım yapıyorlar.

Sektör firmalarının bir bölümünün güncel işletmecilik telaşı içinde kendilerinin ve sektörün önemini anlatmaya ayıracak vakitleri veya böyle bir eğilimleri, hatta ihtiyaçları yok. Beklenti; birileri de bunu yapsın biz işimize bakalım, yapana mani olmayız ama sorumluluk almamız, yardım etmemiz de gerekmiyor şeklinde. Ancak ticaretin ve karlılığın sürmesi, gücün korunması ve gelişmesini sağlamak için ürünler, teslimatlar, üretim merkez ve tezgahları tek başına yeterli değil. Bu unsurlar ile birlikte ilişkiler, tanınırlık, belirginlik,  güvenilirlik, standartlara uygunluk ve standartları belirleme, dünyadan haberdar olma ve dünyanın sizden sizin istediğiniz, onların beklediği gibi haberdar olması gibi özellikler var.

Sektörün ise kendini anlatırken her anlamda birbirini bütünleyen sayılara, raporlara ihtiyacı var. Bu nedenle yıl sektörün pazar verilerini ürünlere göre gruplanmış, firmalara göre dağıtılmış olarak yayınlıyoruz Büyük bir kesinlik içermese de bu veriler; sektörde farklı kaynaklardan elde edilmiş, aynı yöntemle değerlendirilmiş, yıllara yayılmış, ulaşılabilen en doğru veriler. Bu yılki tablomuz ve verilerimiz de bu dizinin devamı.

Sektörün en eski ve güvenilir içerikleri ile tanınan yayını olarak, böyle önemli bir çalışmayı bir kez daha tamamladık. Bu çalışmamızda verilerinden faydalandığımız TAİD ve TREDER gibi kurumlar ile haberin hazırlanmasında ve verilerin toparlanmasında bize katkı sunan firmalara teşekkür ederiz.

Yeni dönemde daha kapsamlı benzer çalışmalarla gelişmeye katkıda bulunmak, dergi ve yayın evi olarak kendimize tanımladığımız görev yolunda yeni yükler ve sorumluluklar alarak var olmak, sektöre, ülkemize ve sektörel yayıncılığa katkı yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.

 

Vahit MAHMATLI
vahit@mayadergi.com

 

Benzer yazılar