Ağır şartlar, zor görevler !

Gecici

Barış, huzur, güven kendi güzel, söylenişi güzel kelimeler, durumlar. İnsanlığın sürekli istediği, ama sürekli yaşayamadığı durumlar. Barışı sağlamak, güvende ve huzurda olmak için barışçı olmak yetmiyor. Güçlü olmak, en azından eşitler arasında güçlü olmak, en güçlünün gücünü kolayca, bedelsiz, maliyetsiz göstermesini, kullanmasını engellemek gerekiyor.  

Barış için zamanın gerektirdiği güce, barışı sağlayacak akla ve iradeye sahip olmak gerekiyor. Bu gerçeklik savunma ya da saldırı amaçlı araçları yapabilmeyi zorunlu kılıyor. Bu araçları yapma ve elde bulundurma maliyetinin toplumun üretkenliği ile sağlanması, savunmaya ayrılan kaynakların dengeli olması, temel bilimlerde, teknolojide, organizasyonda ileri bir düzey olmak da gereklilikler arasında. IDEF’e bu anlamı ile sektörümüz açısından bakarsak umutlu ve gururlu oluruz. Otomotiv sektörü, üstyapı, römork, yarı römork üreticileri ve yan sanayi başarılı ürünlerle fuarda yerlerini aldılar.
Tüm gereklilikleri karşılayan uygun çözümler ve bu çözümlerin çeşitliliği ile sahada yerlerini alan, yerli tasarım, üretim ve finansla var olan firma ve ürünlerle övünüyoruz. 

Askeri amaçlı araçlar ve arazi araçları, ulaşım ve hizmet araçlarından farklı olarak çok zor ve çok özel koşullarda görev yapıyorlar. Karmaşık görevlerin olağan üstü şartlarda ve ateş altında yerine getirilmesi, özel tasarım ve üretim yapılmasını, ürünlerin ağır testlerden geçirilmesini gerektiriyor. Savunma sanayi ürünlerinde toplam ağırlık, faydalı kapasite, yol ve yol dışında süratli ve güvenli ilerleme, düşük yakıt tüketimi, tamir ve bakım giderlerinin düşüklüğü, bakım ikmal kolaylıkları, sade ve basitlik gibi özellikler de çok önemli. Devletler ve kurumlar bu özelliklere her geçen gün daha fazla önem veriyorlar. 

Sektörümüzün IDEF’te sergilenen ürünlerinin tamamı araç aplikasyonları yapılmış, sahada kullanılan sistemlerdi. Türkiye çevresinde yaşanan gelişmeler, savunma sanayi ürünlerimizin gelişmesine ve çeşitlenmesine neden oldu. İthal ürünlere ulaşmada yaşanan zorluk ve pahalılık, idame ve yedek parça sorunları yerli üretime yönelişe temel oluşturdu. 

Bununla birlikte son yıllarda tüm dünyada askeri ve güvenlik amaçlı araç çeşitliliği artıyor. Bu çeşitlilik ilgili kurum ve birimlerin sahada hareket ve silah sistemleri ile etkin görev yapma isteğinden kaynaklanıyor. Birliklerin görev sırasında karşılaşabilecekleri riskleri azaltma ve atlatmaya yönelik yeni araçların ortaya çıkması için özel ekipman ve sistem üretimi gelişiyor. 

Temel teknikler ile başta çelik ve tüm metalürji, kompozit, zırh çeliği ve aksam, tekerleklere hareket ve ekipmanlara aktarılacak güç yönetimi alanında yeni çözümler gelişiyor. Bu çözüm ve malzemelerin özelliklerinin sivil amaçlı araçlarda kullanılmasının, sivil çözümlerin de özel amaçlı savunma amaçlı alanlara uygulanmasının maliyetleri optimize ettiğini ve kalitenin geliştirilmesini sağladığını farklı ülkelerin uygulamalarından biliyoruz. 

IDEF 2021’de sergilenen ürünlerimizde de bu sinerjiyi gördük. 

M. Vahit MAHMATLI
vahit@mayadergi.com

Gecici

Benzer yazılar

Gecici