2020 yılı Ocak Şubat döneminde toplam üretim yüzde 4…

OSD – ÖZET DEĞERLENDİRME – 2019/2020

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam üretim yüzde 4 ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 237 bin 665 adet, otomobil üretimi ise 162 bin 985 adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 77 bin 95 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 98 oranında arttı ve 59 bin 743 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde üretim yüzde 4 seviyesinde daralırken, ağır ticari araç grubunda yüzde 16, hafif ticari araç grubunda yüzde 3 oranında azaldı. 2019 yılı Ocak-Şubat dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 70, hafif ticari araç pazarı yüzde 62 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 131 arttı.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4 oranında azalırken, otomobil ihracatı yüzde 5 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 192 bin 577 adet, otomobil ihracatı ise 134 bin 282 adet düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 2 artarken, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 5 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 20 artarak 2,1 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 24 artarak 1,9 Milyar € seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV SANAYİİ 2020 YILI ŞUBAT AYI SONUÇLARI

ÜRETİM

 • 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak toplam 237 bin 665 adet taşıt aracı üretildi.
2010-2020 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Şubat) (x1000)
 • 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 242 bin 930 adet olarak gerçekleşti.
 • 2019 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 4 seviyesinde azalırken, ürün grubu bazında üretim:
 • Kamyonda yüzde  28
 • Kamyonette yüzde  3         
 • Minibüste yüzde  2
 • Midibüste yüzde 1          oranlarında azaldı,
 • Otobüste yüzde  1         
 • Kamyonda yüzde  300      oranlarında arttı.
 • 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil üretimi, 2019 yılına göre yüzde 8 oranında artarak 162 bin 985 adet düzeyinde gerçekleşti.

10 Yıllık Ortalama ve 2020/2019 Toplam Satışlar (x1000)

 • 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil satışları, 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 98 oranında arttı ve 59 bin 743 adet oldu.

Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

 • 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 46 olarak gerçekleşti.
 • 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 62 , ithal hafif ticari araç yüzde 57 ve yerli hafif ticari araç satışları yüzde 66 oranlarında arttı.

Hafif Ticari Araç Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)

 • 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde 131 artarak 2 bin 700 adet, kamyon pazarı yüzde 143 oranında artarak 2 bin 239 adet, midibüs pazarı yüzde 187 oranında artarak 339 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 5 oranında azalarak 122 adet düzeyinde gerçekleşti.
 • Son 10 yıllık ortalamalara göre 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 29 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 34 oranlarında düşüş gösterirken, otomobil pazarı yüzde 9 artış gösterdi.
Pazar 10 Yıllık Ortalama

(x1000)

2020

(x1000)

Değişim

%

Toplam 79,7 77,1 -3,3
Otomobil 54,9 59,7 8,9
HTA 20,7 14,7 -29,4
ATA 4,1 2,7 -33,9

Not: Yapılan kapsamlı veri analizi çerçevesinde, veri tabanımızdaki son 10 yıllık Ağır Ticari Araç Pazarı verileri Ağustos 2018 itibariyle revize edilmiştir.

 

İHRACAT

 • 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde 134 bin 282 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 81’ini oluşturan 192 bin 577 adet taşıt ihraç edildi. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı.
 • Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artarken, ticari araç ihracatı yüzde 19 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre yüzde 17 artarak 2 bin 649 adet olarak gerçekleşti.

Taşıt Araçları İhracatı (Adet)

 • Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam ihracat, 2019 yılına göre yüzde 2 oranında arttı ve 5 milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 5 artarak 4,6 milyar € olarak gerçekleşti.
 • Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4 oranında artarken, yan sanayi ihracatı da yüzde 2 oranında azaldı.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $)

Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork” , “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 17 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

 

Benzer yazılar